Velkommen til nettstedet Radar

Dette er nettstedet til 2009-utgaven av Radar.

På nettstedet finner du blant annet:
• oppgaver til de enkelte kapitlene
• lydfiler til alle kapitlene i boka
• videoklipp
• ekstraressurser for læreren (passordbelagt)

Ny læreplan i samfunnsfag fra sommeren 2013

Radar er skrevet etter den gamle læreplanen. Det er kommet en ny læreplan i samfunnsfag fra 21.7. 2013. Her er noen synspunkter på hvordan Radar kan brukes etter den nye læreplanen.

UTFORSKEREN

Det meste i den gamle planen er identisk med den nye, men et nytt punkt er kompetansemålet om UTFORSKEREN.

  • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
  • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene
  • bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling

Målene her inneholder ikke først og fremst nye kunnskapsmål som skal læres, men er mer en metodisk måte å tilnærme seg undervisningen og kunnskapen på.Istedenfor å være passive mottakere av det boka skriver, skal elevene nå i større grad ha en mer drøftende og problematiserende holdning til temaene som tas opp. I tillegg skal det fokuseres mer på bruken av fagbegrep. Dette setter større krav til lærerens måte å nærme seg temaene på.

Mens en tidligere kanskje var fornøyd i samfunnsfag med å fortelle om kjønnsroller, regjering, konflikter eller religion, er det nye at disse og andre temaer skal diskuteres, drøftes eller sammenliknes med andre synspunkter om samme tema. Ved å bruke kilder som aviser, statistikk, filmer, artikler osv. skal elevene få kunnskap om det aktuelle emnet, sett fra forskjellige sider. Vi kan si elevene går mer inn i en «forskerrolle».  For å klare dette må elevene derfor kunne mer om kilder, hvilke kilder som er troverdige og hvilke kilder som har en tendens. I tillegg må de lære seg hvordan de henviser til kildene.

Hva er forskjellene på gutter og jenter? Hvor mye er kulturbetinget, og hvor mye er genetisk? Boka vektlegger at oppdragelse er viktigst, mens andre kilder mener at de genetiske forskjellene mellom kjønnene er det sentrale. Om temaet er samer, bør elevene kunne fortelle om samer, men også, basert på kilder, kunne diskutere/skrive om for eksempel hva slags innflytelse Sametinget har, eller hvilken rolle joiken eller reindriften har for samene i dag.

Muntlig eksamen

Når det gjelder muntlig eksamen er det, i skrivende stund, ennå ikke klart hva direktoratet vil legge seg på når det gjelder formen på muntlig eksamen. En ting er klart; det blir ingen foredrag av eleven i presentasjonen.

Vi kommer tilbake til eksempler på hvordan vi skal forholde oss til den nye formen, når dette er klart.

Innganger til stoffet

Velg det temaet du vil jobbe med gjennom menyen over.

Du kan også sortere innholdet på nettstedet etter læreplanmål eller etter oppgavetype, klikk på lenkene under.

 

 

Nettressurser

FN-sambandet

http://www.fn.no/

Forskning

http://www.forskning.no/samfunn

Internasjonalt. Hvor hender det?

http://hvorhenderdet.nupi.no/

NDLA Samfunnsfag

http://ndla.no/nb/node/36

NRKs skolesider

http://nrk.no/skole/emnedetalj?topic=oid:T22115

Regjeringen

http://www.regjeringen.no/nb.html?id=4

Startsiden (aviser, lenker)

http://www.startsiden.no/

Statistisk Sentralbyrå

http://ssb.no

Stortinget

http://stortinget.no

preloaded image